วิธีจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้าโดย

ค่าจัดส่งพัสดุแบบด่วน

วันจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กรณีแจ้งโอนเงินก่อน 14.00 น. จัดส่งให้วันนั้นเลย
กรณีแจ้งโอนเงินหลัง 14.00 น. จัดส่งให้ในวันถัดไป

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทาง SMS ( รบกวนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ถูกต้อง )